Tag: Thành phần mực in

Thành phần mực in offset tờ rời chất lượng cao

Mực in offset tờ rời cần có độ nhớt cao. Khi in, mực in không bị ảnh hưởng và không bị biến đổi tính chất bởi các chất làm ẩm khuôn in, đồng thời các chất làm khô màng mực