Tag: Phương Pháp In ấn

Giới Thiệu Các Phương Pháp In ấn thông dụng hiện nay

1. IN ẤN LÀ GÌ: In là dùng các phương pháp cơ học, hóa học, quang học… để nhân bản một thiết kế (sản phẩm, tài liệu…) thành nhiều bản giống hệt nhau về hình thức và nội dung. 2.