Tag: mực in Inktec-Pigment

Mực in chất lượng cao Inktec-Pigment (ngoài trời)

Thông tin chi tiết: + Mực INKTEC-Pigment PHP01-01LB màu đen đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Pigment PHP02-01LC màu xanh đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Pigment PHP03-01LM màu hồng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Pigment PHP04-01LY màu vàng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Pigment PHP05-01LLc