Tag: mực in Inktec-Dye

Mực in chất lượng cao Inktec-Dye (trong nhà)

Thông tin chi tiết + Mực INKTEC-Dye E0010-01LC màu xanh đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye E0010-01LM màu hồng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye E0010-01LY màu vàng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye E0010-01LB màu đen đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye E0010-01LLc

Mực in chất lượng cao Inktec-Dye (HighQuality)

Thông tin chi tiết + Mực INKTEC-Dye PLD01-01LB màu đen đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye PLD02-01LC màu xanh đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye PLD03-01LM màu hồng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye PLD04-01LY màu vàng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye PLD05-01LLc