Tag: khách hàng

Khuyến mãi đổi cũ lấy mới, làm ăn tấn tới với máy in laser màu OKI

“Khách hàng có thể mang bất kỳ máy in đã CŨ hoặc HƯ HỎNG của bất kỳ nhà sản xuất nào đến IDC Saigon để được thu mua lại với giá đặc biệt khi đổi lấy máy in laser màu