Mực in phun HP Code 51645A

Thông tin chi tiết
– Mực màu đen sử dụng cho máy in phun HP: DJ 710, 720, 8xx, 930, 950, 960, 990, 1180, 1125, 1220, 1280, 9300

muc-phun-hp-code51645a