Mực in phun máy HP

Mực in phun HP Code 51645A

Thông tin chi tiết – Mực màu đen sử dụng cho máy in phun HP: DJ 710, 720, 8xx, 930, 950, 960, 990, 1180, 1125, 1220, 1280, 9300

Mực in phun HP Code: C6578D

Thông tin chi tiết – Mực in màu (3màu) sử dụng cho máy in phun HP: DJ 1180, 1220, 1280, 3820, 920, 930, 970, 990, V40, OJ 5110, 9300

Mực in phun HP Code: C6615D

Thông tin chi tiết – Mực màu đen sử dụng cho máy in phun HP: DJ 3820, 845, 920, 948, 810, 840, OJ V40/ 5110 Mực in phun HP C6615D Mã sản phẩm : C6615D Giá : VND Chú thích

Mực in phun HP Code: C8728A

Thông tin chi tiết – Mực màu (xanh, hồng, vàng) sử dụng cho máy in phun HP: DeskJet 3320, 3325, 3420, 3535, 3550, 3650, 4110, 1210, 3744, 3845 Mã sản phẩm : C8728A Giá : VND Chú thích : Hàng