Mực chính hãng Mimaki (Nhật)

Mực in chất lượng cao Solvent BS2

Thông tin chi tiết – Mực in Solvent BS2 chính hãng Mimaki sử dụng cho máy in mực Solvent JV33BS Series và máy vừa in vừa cắt CJV30BS Series. – Mực in chất lượng giúp cho đầu in không bị

Mực in chất lượng cao Inktec-Dye (trong nhà)

Thông tin chi tiết + Mực INKTEC-Dye E0010-01LC màu xanh đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye E0010-01LM màu hồng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye E0010-01LY màu vàng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye E0010-01LB màu đen đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye E0010-01LLc

Mực in chất lượng cao Inktec-Dye (HighQuality)

Thông tin chi tiết + Mực INKTEC-Dye PLD01-01LB màu đen đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye PLD02-01LC màu xanh đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye PLD03-01LM màu hồng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye PLD04-01LY màu vàng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Dye PLD05-01LLc

Mực in chất lượng cao Inktec-Pigment (ngoài trời)

Thông tin chi tiết: + Mực INKTEC-Pigment PHP01-01LB màu đen đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Pigment PHP02-01LC màu xanh đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Pigment PHP03-01LM màu hồng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Pigment PHP04-01LY màu vàng đậm (1lít/bình) + Mực INKTEC-Pigment PHP05-01LLc