Bao nhiêu tờ giấy trong một ream ?

Chúng ta thường nghe báo giá bao nhiều tiền/1 ream giấy. Vậy ream là bao nhiêu tờ?

Ream là đơn vị tính số tờ giấy

1 ream = 500 tờ.

Đây là đơn vị tính phổ biến vì nhu cầu văn phòng không quá nhiều. Tham khảo thêm các đơn vị tính khác:

1 quire = 25 tờ
1 bundle = 1.000 tờ
1 bale = 5.000 t

bao-nhieu-giay-trong-mot-ream